Ledenbrief nummer
Lbr. 16/013

De VNG zoekt kandidaten voor 20 vacatures in het bestuur en een aantal vaste beleidscommissies. Het gaat daarbij onder meer om de vacatures van commissievoorzitter Dienstverlening & Informatiebeleid, voorzitter College voor Arbeidszaken en vice-commissievoorzitter Europa & Internationaal. In de betreffende profielschetsen vindt u nadere informatie over de vereisten per vacature. Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures.

De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Peter Noordanus), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige voordracht van de adviescommissie worden uiterlijk 4 mei a.s. bekend gemaakt aan de leden.

Op dat moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de ALV van 8 juni a.s. spreken de leden zich uit over de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten.

Aanmelding kandidaten

  • U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur en aantal vaste beleidscommissies tot uiterlijk dinsdag 5 april 2016 vóór 12.00 uur
  • Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.