Ledenbrief nummer
Lbr. 15/015

De VNG zoekt kandidaten voor negen vacatures in het bestuur en een aantal vaste beleidscommissies. Het gaat daarbij onder meer om de vacature van voorzitter van de VNG. Alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor één of meer vacatures.

De kandidaten worden uiterlijk 29 april a.s. bekend gemaakt aan de leden. Op dat moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de ALV van 3 juni a.s. spreken de leden zich uit over de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten.

  Aanmelding kandidaten

  • U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur en aantal vaste beleidscommissies tot uiterlijk dinsdag 31 maart 2015 vóór 12.00 uur.
  • Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.

Voor meer informatie zie: http://www.vng.nl/vacatures-bestuur-en-commissies-vng