Ledenbrief nummer
Lbr. 13/013

Samenvatting
De adviescommissie van de VNG zoekt kandidaten voor een aantal vacatures in het bestuur en de commissies van de VNG. Daarbij wordt onder meer de vacature van vice-voorzitter opengesteld.

De kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten zullen ter besluitvorming aan de leden worden voorgelegd in de ALV van 5 juni 2013.

Aanmeldingen van kandidaten dienen uiterlijk op 11 maart 2013, 12.00 uur, bij de adviescommissie te zijn ingediend. Kandidaten dienen zich aan te melden middels dit formulier