Ledenbrief nummer

ECFE/U201402058

Geachte heer/mevrouw,

Bij uw Kamer hangt het Ontwerpbesluit huurprijzen woningen (woningwaarderingsstelsel) voor. De WOZ-waarde gaat voor zo’n 25% de hoogte van de maximale huurprijs bepalen. Op 22 september 2014 heeft de VNG op verzoek van de Minister van Wonen en Rijksdienst advies uitgebracht op het vernieuwde woningwaarderingsstelsel, met name op het deel dat ziet op de gevolgen van het woningwaarderingsstelsel op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten. De VNG staat positief tegenover een breder gebruik van de WOZ en ziet het gebruik van de WOZ-waarde dan ook als een compliment voor de uitvoeringskracht van gemeenten.