Ledenbrief nummer
ECLBR/U201400654

Geachte heer Plasterk,

Op 28 november 2013 hebben de Tweede Kamer leden Fokke en Taverne een motie ingediend met betrekking tot het misbruik van de dwangsomregeling. In de door de Tweede Kamer aangenomen motie wordt de regering verzocht concrete voorstellen te doen om misbruik van de dwangsomregeling tegen te gaan en de Kamer daar vóór 1 maart 2014 over te berichten.

Volledige brief