Ledenbrief nummer
ECGR/U201301147

Geachte heer/mevrouw,

In de afgelopen maanden meldde zich een groot aantal gemeenten bij de VNG met klachten over oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Burgers, maar ook advocatenkantoren en andere juridische dienstverleners, trachten oneigenlijk gebruik te maken van de wet om zo een dwangsom te incasseren. Bij deze verzoek ik u dringend om op korte termijn maatregelen te treffen die een einde maken aan dit oneigenlijk gebruik van de wet. Door het loskoppelen van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, kan op eenvoudige wijze een belangrijke categorie van financieel oneigenlijke Wob-verzoeken worden tegen gegaan. Juist door het invoeren van de Wet dwangsom en beroep is het oneigenlijk gebruik van de Wob sterk gestegen. Het probleem baart ons al enige tijd ernstige zorgen en wij dringen er al langer bij u op aan om direct maatregelen te treffen.