Ledenbrief nummer
Lbr. 03/176

De kabelexploitanten Casema en UPC hebben in oktober 2003 de gemeenten een brief geschreven met de melding dat de overeenkomsten met hen niet meer rechtsgeldig waren gelet op veranderde Europese en Nederlandse regelgeving. Het gevolg daarvan was met name dat zij de kabeltarieven eenzijdig hebben verhoogd. Een aantal gemeenten is naar de rechter gegaan vanwege het ingrijpen van de kabelexploitanten. Inmiddels hebben velen van hen gelijk gekregen en zijn ook twee bodemprocedures tegen resp. Casema en UPC door de gemeenten gewonnen.