Ledenbrief nummer
Lbr. 13/023

Samenvatting

Hierbij gaat een nieuwe versie van de modelverordening op basis van de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW). Deze wet stelt een verordening verplicht ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommerciƫle rechtspersonen (sportverenigingen, dorpshuizen, kerkgenootschappen, scholen, etc.) bij het verstrekken van alcoholhoudende drank. Het model heeft de vorm van een nieuw onderdeel van de model-APV. Er zijn ook andere bepalingen in opgenomen die gebaseerd zijn op de DHW, maar die niet verplicht zijn. Deze hebben betrekking op het tegengaan van onverantwoorde verstrekking van alcohol aan met name jongeren.

De gewijzigde DHW is op 1 januari 2013 in werking getreden. Vanaf die datum hebben gemeenteraden nog een jaar de tijd om de verplichte verordening voor de paracommerciƫle horecabedrijven vast te stellen.

Deze ledenbrief en de bijbehorende modelverordening vervangen de ledenbrief (Lbr. 12/063) en bijbehorende modelverordening die wij op 11 juli 2012 hebben uitgedaan.