Ledenbrief nummer
Lbr. 08/115

Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad 

 

 

 

informatiecentrum tel.
(070) 373 8020
uw kenmerk bijlage(n)
2
betreft
Nieuwe modelovereenkomst gemeentelijke
beeldende kunstopdracht
ons kenmerk
BAOZW/U200801070
Lbr. 08/115
datum
26 juni 2008

Samenvatting
Veel gemeenten ontplooien initiatieven om de regeldruk, en daarmee de administratieve lasten,  voor burgers en bedrijven te verminderen. Administratieve lasten worden voor een groot deel veroorzaakt door rijksregels, maar ook gemeentelijke regels leiden in de beleving van burgers en bedrijven tot hoge lasten. Om gemeenten te ondersteunen bij het dereguleren van de lokale regelgeving, heeft de VNG al haar modelverordeningen en modellen onder de loep genomen. Met deze brief met bijlagen wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van de VNG modelovereenkomst gemeentelijke beeldende kunstopdracht.

 

 


Lbr. 08/115 - Nieuwe modelovereenkomst gemeentelijke beeldende kunstopdracht Missing media-item. 112kB
Gecorrigeerde ledenbrief Missing media-item. 112kB
Modelovereenkomst Missing media-item. 109kB
Toelichting Missing media-item. 37kB