Ledenbrief nummer
Lbr. 17/047

Vanaf 1 september 2017 gaat de Human Capital Group van start als HR21-opleider. Vanaf die datum biedt de Human Capital Group, naast BuitenhekPlus Leeuwendaal, zijn diensten aan organisaties die bij HR21 zijn aangesloten of zich gaan aansluiten.

In onze ledenbrief informeren we u daarover. Verder gaan we in onze ledenbrief in op de stand van zaken met betrekking tot het sectorale functiewaarderingssysteem van gemeenten. Ook bespreken we de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. 

Twee aanbieders

Vanaf 1 september 2017 worden de opleiding voor het certificaat vakbekwaam toepasser én de verplichte opfriscursus door BuitenhekPlus Leeuwendaal én Human Capital Group aangeboden. De toetreding van een tweede opleider was al voorzien bij de aanbesteding van het sectorale functiewaarderingssysteem in 2010. Het staat beide aanbieders vrij om onder ‘eigen vlag’ andere of aanvullende opleidingen aan te bieden. Binnenkort zal Human Capital Group zichzelf introduceren d.m.v. een mail gericht aan de bij ons bekende gecertificeerde gebruikers van HR21.