Ledenbrief nummer

Lbr. 22/039

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In onze ledenbrief van maandag 20 juni jl. hebben wij aangekondigd dat wij u, afhankelijk van de planning van een nieuwe datum voor het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv), vandaag een resolutie zouden voorleggen. Hierbij ontvangt u deze resolutie ‘Zekerheid over de structurele financiën’ die wij behandelen bij agendapunt 7. “Uitwerking Regeerakkoord en gevolgen voor de gemeenten”.