Ledenbrief nummer
Lbr. 17/004 CvA/LOGA 17/02

De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) in het beloningshoofdstuk van de CARUWO heeft geleid tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting daarop. Deze ledenbrief bevat nog een aanvulling daarop.

Bijlage(n)