Ledenbrief nummer
Lbr 19/049 LOGA 19/06

Met deze LOGA-brief wordt – in het verlengde van de LOGA-circulaire van 18 december 2017 (met kenmerk Lbr. 17/080 / CvA/LOGA 17/16) een tweetal zaken met betrekking tot het FLO-overgangsrecht uitgewerkt. Het betreft achtereenvolgens het tweede loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 en verrekening van inkomsten.

Bijlage(n)