Ledenbrief nummer
Lbr. 19/044

In deze ledenbrief informeren wij u over de moties en een amendement voor de ALV van 5 juni a.s. die in de afgelopen weken zijn ontvangen. Hierbij geven wij steeds aan wat het preadvies is van het VNG bestuur en bij welk agendapunt de moties en het amendement worden behandeld. In de bijlagen vindt u moties, amendement en preadviezen.

Bijlage(n)