De modelgedragscode integriteit politieke ambtsdragers is herzien. Ook deze herziene modelgedragscodes zijn het resultaat van een samenwerking tussen de VNG, IPO, UvW en het ministerie van BZK.De modelgedragscodes vervangen de versie zoals thans als bijlage is opgenomen in de Handreiking integriteit politieke ambtsdragers. Later dit jaar actualiseren wij ook de Handreiking en de daarbij behorende codes.

Volledige brief