Ledenbrief nummer
Lbr. 13/063

Samenvatting

Op verzoek van medewerkers en hoofden P&O van gemeenten, heeft het bureau van het CvA een model sociaal statuut opgesteld, waarin de nieuwe afspraken over de ‘Van werk naar werk-begeleiding’ bij reorganisatie zijn opgenomen.Het model sociaal statuut is bedoeld als een handreiking die gemeenten kunnen gebruiken voor het lokale overleg met de bonden over een nieuw sociaal en/of sociaal statuut. Het statuut is geen model of aanbeveling dat na overleg in het LOGA tot stand is gekomen.

Volledige brief