Ledenbrief nummer
Lbr. 13/094

Samenvatting
Op 1 februari moet al het betalingsverkeer voldoen aan de SEPA standaard. Niet alleen wordt daarmee het IBAN-nummer geïntroduceerd: met name incassoprocedures veranderen ingrijpend. Het is van groot belang dat procedures en systemen tijdig worden aangepast en getest, en dat daarover sluitende afspraken worden gemaakt met de bank en de softwareleveranciers. Anders loopt de gemeente het risico extra kosten te moeten maken. Ook zal dan in 2014 een ander incassoschema gehanteerd moeten worden waardoor de gemeente inkomsten later ontvangt of zelfs inkomsten misloopt.