Ledenbrief nummer
Lbr. 06/108 CvA/LOGA 06/25

Samenvatting
Per 1 januari 2006 is de levensloopregeling van kracht. In de LOGA brief van 22 mei jl. (MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86) bent u geïnformeerd over de nieuwe bepalingen in de CAR-UWO met betrekking tot deze regeling. De CAR-UWO is echter niet op alle medewerkers van toepassing, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers bij de brandweer en buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand (BABS-en). In deze brief geven wij aan in hoeverre deze medewerkers kunnen deelnemen aan de wettelijke levensloopregeling en wat gemeenten moeten doen in het geval deze medewerkers ook daadwerkelijk willen deelnemen aan de regeling.