Ledenbrief nummer
Lbr. 14/056

De onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken (CvA) en de vertegenwoordigers van de bonden van overheidspersoneel hebben op dinsdag 15 juli een principeakkoord bereikt over een nieuwe Cao gemeenten 2013-2015.Deze ledenbrief betreft de ledenraadpleging voor het principeakkoord voor de nieuwe Cao gemeenten. Het College voor Arbeidszaken legt het principeakkoord met een positief advies aan u voor. Ieder lid kan slechts één keer stemmen. Daarom is het reactieformulier alleen aan de gemeentesecretaris verstuurd. U kunt tot uiterlijk dinsdag 9 september uw stem uitbrengen door het reactieformulier te retourneren naar secr_ecwgo@vng.nl.  Alleen de uitgebrachte stemmen tellen (gewogen) mee in het eindresultaat.