Ledenbrief nummer
Lbr. 18/052

Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota. De arbeidsvoorwaardennota dient als uitgangspunt voor de VNG in het komende overleg over de Cao Gemeenten.

De huidige Cao Gemeenten loopt af op 1 januari 2019. De onderhandelingen over de volgende cao beginnen na 1 november 2018. In de conceptarbeidsvoorwaardennota staan voorstellen over:

  • Loon
  • Looptijd
  • Harmonisatie van het bovenwettelijk verlof

In de ledenraadpleging wordt gemeenten gevraagd of ze instemmen met de conceptarbeidsvoorwaardennota en of ze nog opmerkingen willen meegeven aan de VNG.

Procedure

De ledenraadpleging is elektronisch. Van elke gemeenteĀ ontvangt de gemeentesecretaris bij de ledenbrief een link naar het reactieformulier. In organisaties die bij het CvA zijn aangesloten, krijgt de directeur bij de ledenbrief een link naar het reactieformulier. De ledenraadpleging loopt tot en met vrijdag 26 oktober 2018. Op 1 november stelt het bestuur van de VNG de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast.