Ledenbrief nummer
Lbr. 16/009 CvA/Loga 16/05

Vandaag begint de ledenraadpleging over de Cao Gemeenten. Gemeenten kunnen tot en met 29 maart stemmen over het akkoord.

De VNG en de vakbonden hebben 28 januari een onderhandelaarsakkoord gesloten over een Cao, met als looptijd 1 januari 2016 – 1 mei 2017. Het Bestuur besluit 31 maart of de VNG het akkoord bekrachtigt. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door de VNG en de vakbonden.