Ledenbrief nummer
Lbr. 17/039 CvA/LOGA 17/07

Woensdag 12 juli start de VNG ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten. Gemeenten en aangesloten organisaties kunnen tot uiterlijk 27 september 2017 reageren.

De VNG en de vakbonden hebben op 4 juli 2017 een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. De cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De VNG legt het principeakkoord met een positief advies voor.

Reageren

In de ledenraadpleging kunnen gemeenten reageren of ze instemmen met het akkoord. Organisaties met een aansluitingsovereenkomst bij het College voor Arbeidszaken kunnen een adviserende stem uitbrengen. Vanwege het zomerreces kent de ledenraadpleging een langere looptijd. Reageren kan tot uiterlijk 27 september 2017. Het Bestuur van de VNG besluit op 5 oktober 2017 of de VNG het akkoord bekrachtigt. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door de VNG en de vakbonden.

Toelichting

In de ledenbrief staat een toelichting op het akkoord. In de bijlage bij de ledenbrief staat het akkoord. Gemeentesecretarissen ontvangen een link naar het reactieformulier. Zij kunnen namens hun college stemmen. Organisaties met een aansluitingsovereenkomst bij het College voor Arbeidszaken kunnen een adviserende stem geven. Contactpersonen bij die organisaties ontvangen een link naar het reactieformulier.