Geachte heer, mevrouw,

ln deze brief staat de inzet van de VNG voor het overleg over de Cao Gemeenten 2016. De VNG wil met de cao 2016 verder gaan op het eerder ingeslagen pad naar de Cao van de
Toekomst. Bijna drie jaar geleden hebben de gemeentelijke werkgevers en medewerkers een verklaring uitgebracht met uitgangspunten voor die nieuwe cao: een ongedeelde cao met ruimte voor maatwerk, ondersteunend voor inzetbaarheid, ruimte voor flexibele beloning, een individueel keuzebudget en modern leiderschap. ln de vorige cao hebben we al de eerste resultaten bereikt op deze uitgangspunten, waaronder een nieuw beloningshoofdstuk, een individueel keuzebudget, en investeringen in mobiliteit en inzetbaarheid. ln de volgende cao wil de VNG verdere afspraken maken over de modernisering van de cao. Arbeidsvoon¬°raarden moeten bijdragen aan de organisatiedoelen en aan goed werkgeverschap. Dat betekent een goede samenhang en balans tussen zekerheid, flexibiliteit en keuzevrijheid. Op basis hiervan doen wij de volgende voorstellen.

Volledige brief