Betrokkenheid en co-creatie

Wij willen de cao tot stand laten komen door zo veel mogelijk medewerkers te betrekken bij het cao proces. Afspraken die tot stand komen met directe betrokkenheid van werknemers zijn vaak beter en kunnen beter uitgevoerd worden. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met gebruikmaking van panels of in sessies met groepen medewerkers. CNV Overheid stelt daarnaast een groep leden in die de onderhandelingen voor de nieuwe cao direct ondersteunen.
Betrokkenheid bij het werk door vakbondslidmaatschap verdient ondersteuning.