Ledenbrief nummer
Lbr. 13/002 CvA/LOGA 13/01

Samenvatting
In deze ledenbrief wordt de afspraak uit de CAO gemeenten 2011-2012 over de invoering van het Individueel Loopbaanbudget (ILB) uitgewerkt. Hiertoe is hoofdstuk 17 van de CAR aangepast. In de  CAO is afgesproken dat ambtenaren met ingang van 2013 recht krijgen op een Individueel Loopbaanbudget. Deze afspraak is gemaakt voor drie jaar.
Het ILB is een instrument dat wordt ingezet om inzetbaarheid en mobiliteit te vergroten.