Geachte heer Wiebes,

Op onze Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29 november jl. hebben gemeenten met een ruime meerderheid van 99,7% ingestemd met het Klimaatakkoord en de inzet van de VNG voor het vervolgproces. Dit toont de hoge mate van betrokkenheid van gemeenten bij dit onderwerp. Gemeenten willen aan de slag en zijn hiervoor gemotiveerd.

Volledige brief