Geachte dames en heren,

Op 12 juni a.s. debatteert u over het Asiel en Vreemdelingenbeleid. Gemeenten vragen uw aandacht voor voorheen Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV’ers) die 18 zijn geworden en vanaf die leeftijd onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Wij vragen u de minister op te roepen om samen met betrokken bewindspersonen van VWS en SZW instrumenten beschikbaar te stellen aan gemeenten waarmee zij AMV’ers – een zeer kwetsbare groep, die een zeer beperkte solide sociaal netwerk heeft – de kans kunnen bieden op een eerlijke start op weg naar integratie in de Nederlandse samenleving.