Geachte Leden,

Morgen begint u de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Open Overheid (WOO) met de eerste termijn van de Kamer. Wij hebben fundamentele bezwaren tegen dit wetsvoorstel. In het position paper dat wij u bezorgd hebben bij gelegenheid van het Rondetafelgesprek over de WOO op 3 september, hebben wij u onze positie uiteen gezet. Wij brengen onze voornaamste punten van kritiek graag nogmaals onder uw aandacht. Tevens vragen wij u minister Plasterk te verzoeken het door hem aangekondigde wetsvoorstel om het oneigenlijk gebruik van de WOB aan te pakken op korte termijn bij uw Kamer aanhangig te maken.