Ledenbrief nummer
Lbr. 19/059

In verband met de indexering van uw subsidies/bekostiging informeren wij u in deze brief over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in de vier Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening/Sociaal Werk; Jeugdzorg; Openbare Bibliotheken; Kunsteducatie (privaat en publiek). Wij memoreren tevens bijzonderheden in enkele andere Cao’s en arbeidsvoorwaarden binnen welzijn en cultuur.

Er zijn elk jaar fluctuaties in de pensioen- en sociale premies, die per sector kunnen verschillen hetgeen wij in deze brief belichten. Bovendien geldt dat elke werkgever jaarlijks te maken heeft met incidentele loonkostenontwikkeling, deze is gemiddeld 0,75% tot 1%.

Voorts vermelden wij actualiteiten in wetgeving en kwaliteitscertificering, die kosten- en personeelsgerelateerd zijn.

Ter vergelijking tonen wij de Cao Gemeenten, de loon- en prijscompensatie die u als gemeente voor de diverse sectoren in het Gemeentefonds ontvangt en de actuele algemene loonramingen.

Tot slot ontvangt u via deze brief de wettelijke en de Cao-bepalingen die gelden bij gemeentelijke bezuinigingen.