Ledenbrief nummer
Lbr. 18/038

Met deze ledenbrief informeren wij u over de ontwikkeling van de loonkosten in de vier Cao- sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (vanaf medio 2017 Sociaal Werk geheten), Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken plus Kunsteducatie. Het gaat in de brief om de loonkosten-ontwikkeling in de jaren 2017 en 2018 met een terugblik op 2016, ook vanwege een mogelijke doorloop naar 2017, en een vooruitblik op 2019.