Geachte heer/mevrouw,

Volgende week debatteert u met uw collega’s van de overige fracties en met de regering over de Regeringsverklaring. Met het oog daarop wil ik een paar zaken bij u, en uw collegafractievoorzitters, onder de aandacht brengen.