Ledenbrief nummer
Lbr. 15/009 CvA/LOGA 15/03

In het cao-akkoord maakten VNG en vakorganisaties afspraken over een beloningshoofdstuk en individueel keuzebudget (IKB). Beide treden in werking op 1 januari 2016. Gemeenten krijgen praktische hulp bij de implementatie van beide zaken.

De implementatie van het nieuwe hoofdstuk 3 en het IKB vergt veel van gemeenten. Zij krijgen hierbij ondersteuning van het LOGA, waarin VNG en vakorganisaties zitten. In onze brief aan gemeenten leest u hoe we dat willen aanpakken, en wanneer we welke stappen willen zetten.