Ledenbrief nummer
COS/U201800265

Geachte mevrouw Ollongren,

Tijdens het bestuurlijk overleg tussen SZW en de VNG op 12 maart jl. is onder andere gesproken over de adviesaanvraag aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over de BUIG. Er is daar afgesproken dat de VNG delegatie de adviesaanvraag, en de duiding die daar vanuit SZW aan wordt gegeven, intern zou bespreken. Die interne bespreking heeft inmiddels plaatsgevonden in ons bestuur en in onze vaste beleidscommissie Werk en Inkomen.

Volledige brief