Ledenbrief nummer
Lbr. 16/062 CvA/LOGA: 16/16

Sinds 1 juli is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht. Doel van de wet is het melden en onderzoeken van (maatschappelijke) misstanden binnen organisaties beter te regelen. Wat gemeenten betreft, heeft de wet vooral gevolgen voor de meldregelingen ('klokkenluidersregelingen').

Onderdelen van de interne meldingsprocedure zijn nu wettelijk verplicht. Daarom heeft het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG de voorbeeldregeling Melden vermoeden misstand gewijzigd. Het CvA licht de wijzigingen toe in een ledenbrief.