Ledenbrief nummer
Lbr. 17/006 CvA/LOGA 17/03

De Vereniging van Griffiers en Raadslid.NU hebben een brief naar gemeenten gestuurd waarin zij hun onvrede uiten over de functieprofielen voor het griffiepersoneel in het sectorale functiewaarderingssysteem HR21. Als eigenaar van HR21 hebben wij in reactie daarop een ledenbrief opgesteld.

In de brief uiten VvG en Raadslid.NU hun onvrede over HR21 en wordt de raad in overweging gegeven om de functieprofielen die in opdracht van de VvG zijn toegepast toe te passen. Met onze ledenbrief willen we eventuele vragen wegnemen naar aanleiding van deze brief.

Reactie VNG

In de brief schetsten wij het verschil in benadering van enerzijds HR21 (VNG) en anderzijds de VvG / Raadslid.NU. Daar waar de functieprofielen in HR21 zijn gebaseerd op hoe de functies in de praktijk worden aangetroffen, gaan de VvG profielen uit van hoe de functies er uit zouden moeten zien. Wanneer in de praktijk blijkt dat de functie van griffier zich ontwikkelt in de door de VvG geschetste richting, dan zal dit uiteindelijk in de functieprofielen tot uitdrukking worden gebracht. De jaarlijkse onderzoeken en monitorfunctie van HR21 staan er borg voor dat de functieprofielen mee-evolueren met de ontwikkelingen in de sector. Wat betreft de ontwikkeling van de griffierfunctie, vinden wij dat deze gebaseerd moet zijn op de visie en keuzes van de gemeenteraad.