Ledenbrief nummer
Lbr. 18/030

Het ministerie van BZK publiceerde op 1 juni de Meicirculaire Gemeentefonds 2018. Met de circulaire informeert het ministerie gemeenten op basis van de voorjaarsbesluitvorming
over de gemeentefondsuitkeringen. Wat zijn de hoofdpunten van de meicirculaire?

In deze ledenbrief zetten we het op een rij. Onze toelichting schetst een beeld van de ontwikkelingen die de komende periode de financiële ruimte van gemeenten bepalen.

De belangrijkste punten van de meicirculaire betreffen de onderwerpen:

  • het accres
  • het BTW-compensatiefonds
  • de integratie-uitkeringen
  • de raming BUIG
  • de EMU-tekortruimte
  • de macronorm OZB
  • de accountantsverklaring