Ledenbrief nummer
ECFE/U201600345

Geachte heer Plasterk,

Wij danken u voor de consultatie van het concept voor de Handleiding artikel 12 Financiele-verhoudingswet voor het jaar 2017. Basis voor de beleidsregels in de handleiding zijn het Besluit financiële verhouding 2001 en de Regeling aanvullende uitkering gemeentefonds. Evenals in ons advies van 2 april 2015 met kenmerk ECFE/U201500508 op de handleiding voor het jaar 2016 merken wij op dat de vijf nieuwe verplichte financiële kengetallen over de financiële positie van een gemeente nog geen plaats gekregen hebben gekregen in de Regeling aanvullende uitkering gemeentefonds. Daarmee ontbreekt een directe wettelijke grondslag voor het gebruik van de víjf financiële kengetallen bij de artikel 12 procedure. Het is naar ons inzicht wenselijk dat deze directe grondslag er wel is. Daarmee ontstaat een expliciete rechtsgrond de financiële vermogenspositie van een gemeente bij de beoordeling van een aanvraag te betrekken. Wij roepen u op de regeling op dit punt aan te passen.