Ledenbrief nummer
Lbr. 06/183

De handreiking heeft een algemene inleiding over cultuureducatie. Daarna volgen twee onderdelen, namelijk efgoededucatie en kunsteducatie. De handreiking is in tweevoud aan de gemeenten verzonden bij de ledenbrief van 19 december 2006 van de VNG.