Ledenbrief nummer
Lbr. 14/021

Samenvatting
Graag willen wij u middels deze ledenbrief informeren over de acties die naar aanleiding van het onderzoek “Kansen aan de grens” door de VNG worden ondernomen.

De directie Europa van de VNG heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de rol van de VNG in de aanpak van de problematiek rond grensoverschrijdende samenwerking. Dit onderzoek, met daarin de belangrijkste aanbevelingen vindt u door te klikken op deze link.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft het bestuur ingestemd dat de directie Europa van de VNG acties onderneemt die zijn onder te verdelen over de drie kerntaken van de VNG: belangenbehartiging, dienstverlening en platform bieden.

De VNG is van plan de achterban te organiseren in een gemeentelijk GROS-netwerk en een platform te bieden om kennis te delen. Daarnaast zal de VNG het GROS-netwerk actief betrekken bij de belangenbehartiging. Deze brief is daarom tevens een oproep om aan te melden voor het te ontwikkelen GROS-netwerk.

Bijlage(n)