Ledenbrief nummer
Lbr. 17/060

Gemeente Steenwijkerland diende in juni een verzoek bij de VNG in om een standpunt te bepalen over bredere inzet van de regeling gratis verstrekken Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). In de commissies Bestuur en Veiligheid (4 oktober) en Gezondheid en Welzijn (5 oktober) is een standpunt bepaald: het is aan gemeenten zelf of zij wel of geen actie ondernemen om meer gratis VOG’s ter beschikking te stellen of gesteld te krijgen. In deze brief lichten we het standpunt verder toe.