Ledenbrief nummer
Lbr. 17/028

Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten van groot belang om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van de samenleving. Door samen te werken aan het vernieuwen en versterken van de uitvoeringskracht kunnen gemeenten hun uitvoeringskracht vergroten en risico’s reduceren. Sommige vraagstukken zijn eenvoudigweg te complex om lokaal goed te kunnen oplossen; op andere vraagstukken is voordeel te behalen door het met elkaar te organiseren. Samen werken aan uitvoeringskracht is tevens een uitgangspunt dat u heeft onderstreept in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van november 2016 en dat ook niet nieuw is in de vereniging.

Voor u liggen drie voorstellen ter besluitvorming, die verder bouwen op de besluitvorming uit de Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Zij geven invulling aan de gezamenlijke uitvoering door gemeenten. De voorstellen zijn verdeeld over drie onderdelen:

  • A. Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging
  • B. Uitwerking Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
  • C. Activiteiten 2018 gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Deze voorstellen worden nader toegelicht in de drie bijlagen bij deze ledenbrief.