Ledenbrief nummer
Lbr. 15/011

Op 1 maart 2015 treedt het wetsvoorstel ‘tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt’ in werking. Dit betekent dat vanaf deze datum het exploiteren van growshops strafbaar wordt gesteld. Er zijn op dit moment nog gemeenten die vergunningen voor growshops hebben verleend. In deze ledenbrief leggen we uit dat deze vergunningen hun rechtskracht verliezen en adviseren we hoe u hiermee om moet gaan.