Ledenbrief nummer
Lbr. 15/072

De eerste versie van de gemeentelijke monitor sociaal domein over het eerste kwartaal van 2015 is gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Voor iedere individuele gemeente is er een rapportage met inzichten in het sociaal domein beschikbaar.

Zie ook