Ledenbrief nummer
Lbr. 14/084

De premie voor de basisverzekering voor het jaar 2015 van IZA is niet goedgekeurd door VNG, IPO en UvW. IZA heeft de premie nu éénzijdig hoger vastgesteld.

VNG, IPO en UvW onderhandelen elk jaar met IZA en Zilveren Kruis Achmea over de hoogte van de premies voor de collectieve ziektekostenverzekering. Zowel de basispremie als de premies voor de aanvullende verzekeringen worden dan vastgesteld op basis van de contractueel bepaalde afspraken.