Ledenbrief nummer
Lbr. 13/101 CvA/LOGA 13/15

Samenvatting
Deze brief  informeert u over de fusie van de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid (CKGO) met de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (hierna: Onderzoeksraad) per 1 januari 2014. Deze brief gaat in op de volgende punten:

  • de fusie van de CKGO en de Onderzoeksraad;
  • de gevolgen van de overgang voor aangesloten organisaties;
  • het Adviespunt klokkenluiders;
  • de gewijzigde voorbeeldregeling Melding vermoeden Misstand. Deze voorbeeldregeling is vastgesteld door het LOGA.