Inleiding

In 2016 en 2017 worden twee ingrijpende wijzigingen in de cao doorgevoerd: de overstap naar een centraal beloningshoofdstuk (hoofdstuk 3) per 1 januari 2016 en de invoering van het Individueel Keuzebudget per 1 januari 2017. De invoering van deze twee afspraken vraagt veel van de organisatie én de medewerkers in 2015 en 2016. FNV Overheid stelt daarom voor om in 2016 geen ingrijpende wijzigingen in de cao door te voeren. Het is belangrijk om iedereen te laten wennen aan de nieuwe mogelijkheden van de cao, voordat we weer verdere stappen maken.