Ledenbrief nummer
Lbr. 19/073 CVA-LOGA 19/09

Eind 2017 bent u geïnformeerd over de (eerste) uitwerking van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht (hierna: Akkoord). Met de brief van 22 november 2018 (kenmerk: TAZ/U201801056) bent u nader geïnformeerd over de uitwerking van de afspraken ten aanzien van de levensloopregeling waarbij specifiek ingegaan wordt op de opbouw en inzet van de levenslooptegoeden in de periode 2019 tot 2022. Met deze brief wordt u geïnformeerd over de afspraken met betrekking tot de transitie van de levenslooptegoeden in verband met de beëindiging van de levensloopregeling op 1 januari 2022 voor brandweerpersoneel.

Bijlage(n)