Ledenbrief nummer
Lbr. 16/093 CvA/LOGA 16/21

Deze ledenbrief gaat over de afspraken die de VNG in de volgende cao wil maken over de financiering van het A+O fonds Gemeenten vanaf 2018. Deze brief is ter informatie. Januari 2017 houdt de VNG een ledenraadpleging over de uitgangspunten voor het volgende cao-overleg en legt dan de financiering van het A+O fonds aan u voor.

Het A+O fonds Gemeenten is een paritair (bestuurd door VNG en vakbonden) fonds, dat gemeentelijke werkgevers en werknemers ondersteunt in verander- en ontwikkelopgaven. Het A+O fonds heeft een budget van €6,3 miljoen. BZK financiert het A+O fonds door dit bedrag eerst in het Gemeentefonds te storten en daarna direct weer aan het A+O fonds over te maken. Vanaf 2018 mag dit niet meer. De VNG wil met de vakbonden nieuwe afspraken over de financiering van het A+O fonds maken.

Vanaf 2018 wordt de uitkering uit het Gemeentefonds van elke gemeente verhoogd met een deel van de €6,3 miljoen, naar rato van het aantal inwoners. De VNG wil in de volgende cao met de vakbonden afspreken dat gemeenten dit bedrag weer overmaken naar het A+O fonds. Hiermee zou de financiering van het A+O fonds voortgezet kunnen worden, op een voor gemeenten budget-neutrale manier.

De VNG legt het voornemen tot deze afspraak in januari 2017 voor in de ledenraadpleging over de volgende cao.

Bijlage(n)