Geachte leden uit de Tweede Kamer der Staten Generaal,

Op 17 februari heeft u samen met de leden uit de Eerste Kamer in Brussel een interparlementaire conferentie met het Europees Parlement en andere nationale parlementen over stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Europese Unie met betrekking tot het begrotingsbeleid van de lidstaten. Deze conferentie komt voort uit artikel 13 van het gelijknamige Verdrag voor Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur. Met deze brief willen wij een Europees probleem onder uw aandacht brengen, dat voorspruit uit juist dit Verdrag en het Stabiliteit en Groei Pact en dat dringend om een oplossing vraagt.