Ledenbrief nummer
Lbr. 17/045

Om ervoor te zorgen dat waardevolle informatie behouden blijft, moet u nu stappen nemen om duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te borgen. Informatie moet op orde worden gebracht, aangesloten zijn op een e-depotvoorziening en de archiefinstelling toekomstbestendig worden gepositioneerd.

Het op orde hebben van gemeentelijke archieven is van belang voor de interne bedrijfsvoering, de verantwoording aan de raad en de burger en voor het vastleggen van de geschiedenis van de gemeente. Maar ook een randvoorwaarde voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet en het invulling geven aan actieve openbaarheid en transparant bestuur.

De digitalisering stelt specifieke eisen aan het informatiebeheer. In onze ledenbrief 'Duurzame toegankelijkheid van digitale informatie en Selectielijst 2017' gaan wij in op:

  • De instrumenten om u te ondersteunen bij de opgave om digitale informatie duurzaam toegankelijk te maken.
  • Het VNG Actieplan Digitale Archieven op orde en het Nationale Kennisnetwerk Archieven.
  • De hulpmiddelen om het gebruik te ondersteunen van de nieuwe Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017.